Zakelijk/utiliteit

Van Niel Installatietechniek is niet alleen werkzaam in de particuliere sector, maar ook in de utiliteitsbouw. Utiliteitsbouw beslaat alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben. Hierbij kunt u denken aan scholen, kantoren, ziekenhuizen, zwembaden, etc. Door onze kennis en ervaring zijn wij een belangrijke en betrouwbare partner geworden van onze opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers zijn veelal grote, landelijke installatiebedrijven waar wij als onderaannemer voor werken.

W-installaties

Werktuigbouwkundige installaties, ofwel W-installaties, zijn klimaat-, sanitair- en hemelwaterafvoer installaties. Door onze bedrijfsstructuur en organisatie voeren wij in de utiliteitsbouw met name sanitair technische werkzaamheden uit. De aanleg van water- en rioleringsleidingen tot het afmonteren van het sanitair is bij ons een vakmanschap. Actieve rol. Hoogstaande kwaliteit. Flexibel. Van calculatie tot en met uitvoering begeleiding.

E-installaties

Op het gebied van elektrotechnische installaties in de utiliteitsbouw hebben wij een minder groot aandeel. Toch hebben wij in het verleden de nodige kennis en ervaring opgebouwd. Bekijk hiervoor onze projecten 

VCA certificering

Veilig werken heeft bij ons hoge prioriteit. Wij zijn al sinds vele jaren VCA gecertificeerd. Dit houdt in dat wij onze werkwijze en risico’s hebben omschreven, met als doel ongevallen te voorkomen. VCA (Veiligheids Checklist Aannemers) is een veelzijdig eisenpakket waarmee steeds meer dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op de aspecten van hun veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid (VGM).

Neem contact op